• SOŠ sv. Rafaela

     • Stredná odborná škola sv. Rafaela je organizačnou zložkou Katolíckej spojenej školy v Nemšovej. Momentálne sa pripravuje jej znovuotvorenie a rozšírenie odborov potrebných pre prax.

       

      Archanjel Rafael - patrón:

      • jeden z troch archanjelov,
      • význam mena: „Boh uzdravuje“,
      • atribúty: ryba, krčach, pútnická palica, znazorňuje sa aj s Tobiášom,
      • sprievodca na cestách,
      • sprostredkovateľ manželstva
      • Modlitba: „Svätý archanjel Rafael, ochranca všetkých cestujúcich, sprevádzaj nás spolu s chórmi anjelov. Ochráň nás pred úkladmi zlého ducha. Ochraňuj na cestách nás i všetkých, s ktorými sa stretneme. Amen.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje